Bắt đầu một topic mới

Tạo chiến dịch Google Smart Shopping 1 tuần rồi nhưng chiến dịch vẫn không cắn tiền và phân phát quảng cáo

Vấn đề:


 Tạo chiến dịch Google Smart Shopping 1 tuần rồi nhưng chiến dịch vẫn không cắn tiền và phân phát quảng cáo


Thông tin:


Thông thường, khi chiến dịch Google Smart Shopping được tạo ra và đang hoạt động, các sản phẩm cũng đã được duyệt ở tài khoản Merchant Center và nạp tiền ở tài khoản Ads đầy đủ, chiến dịch sẽ mất khoảng 3-5 ngày phân phát quảng cáo và nhận về các chỉ số như lượt hiển thị, lượt nhập, chi phí chiến dịch bị trừ, nếu sau khoảng thời gian này chiến dịch vẫn không chạy, cần kiểm tra vấn đề sau:


Trong thời gian vừa tạo chiến dịch có setup thay đổi thông tin như vị trí, nhóm sản phẩm quảng cáo, ngân sách,... không, xem ở mục Nhật ký thay đổi, vì sau mỗi hành động thay đổi như vậy, máy học của Google sẽ học và tìm hiểu lại những thay đổi này trong vòng 24-48 tiếng.*** Trong trường hợp không có thay đổi nào thì liên hệ Support Google, nhờ Google kiểm tra thông tin. 


Nếu Google báo là do chiến dịch Smart Shopping chưa có lượt chuyển đổi nào, cần chạy Google Shopping thường trước để có lượt chuyển đổi thì chiến dịch Smart Shopping mới chạy được >> thì liên hệ team Product support về Google của Haravan để kiểm tra lại xem có lỗi nào không. Vì khi chạy Google Smart Shopping với Haravan thì không cần lượt chuyển đổi nào vẫn chạy được quảng cáo.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận