Bắt đầu một topic mới

Kiểm tra chiến dịch báo Chiến lược giá thầu cấu hình sai

Vấn đề: 


Chiến dịch Google Smart Shopping bên tài khoản Ads báo " Chiến lược giá thầu cấu hình sai" >> chiến dịch không phân phát quảng cáoKiểm tra các thông tin sau:- Tại tài khoản Google Adsword, vào Chiến dịch >> Cài đặt >> Mục tiêu


Nếu phần mục tiêu đặt là Sử dụng tùy chọn cài đặt mục tiêu của tài khoản như hình: 
Thì phải vào phần Công cụ quản lý và cài đặt >> lượt chuyển đổi :Thông thường sẽ có 2 loại theo dõi chuyển đổi cơ bản là Purchase và Pageview, bấm vào chỉnh sửa mục tiêu để kiểm tra, nếu báo lỗi cấu hình sai như trên thì thường do Shop tick chọn không dùng lượt mua hàng và xem trang này làm mục tiêu tài khoản >> mẫu thuẫn với phần cài đặt chiến dịch >> chọn lại tuỳ chọn "Dùng "Lượt mua hàng" làm mục tiêu mặc định của tài khoản", thao tác tương tự với các loại chuyển đổi khác và đợi google duyệt lại.***Lưu ý: nếu đã cài đặt đúng nhưng chiến dịch vẫn thông báo lỗi trên, vui lòng liên hệ với support Google ( chat hoặc liên hệ qua điện thoại để được Google kiểm tra và khắc phục)


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận