Bắt đầu một topic mới

Lỗi không tạo hóa đơn sang KiotViet

Vấn đề:  Đơn hàng tại Haravan đã giao hàng, đã thanh toán thành công nhưng khi qua KiotViet vẫn là phiếu tạm, không tạo thành hóa đơn


Nguyên nhân:

Vì hiện tại Kiotviet chưa hỗ trợ api tạo hoá đơn cho sản phẩm lô, chỉ kết nối được với sản phẩm thuộc loại là "Hàng hóa", do đó các sản phẩm trên KiotViet đang chọn là "Hàng hóa - lô, hạn sử dụng", khi phát sinh đơn hàng tại Haravan và xử lý giao hàng thì KiotViet chỉ ghi nhận phiếu tạm, chứ không tạo hóa đơn được

 

Giai pháp: Điều chỉnh lại loại hàng trên KiotViet là "Hàng hóa"

1 Comment

Vấn đề: Kiotviet không tạo được hóa đơn.

Xử lý:


1. Kiểm tra các sản phẩm trong đơn hàng có sản phẩm hết hàng hay không? 2. Sản phẩm đó có cho phép đặt hàng ở KiotViet và Haravan hay không?3. Đã cập nhật giao hàng và thanh toán hoàn tất chưa?


Nếu kết quả:


1. Có sản phẩm hết tồn trong đơn hàng.

2. Chỉ cho phép đặt hàng khi hết hàng ở Haravan nhưng không chọn ở KiotViet

3. Đơn hàng đã giao và thanh toán thành công.


Thì vẫn sẽ không tạo được Hóa đơn ở Kiotviet nhé.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google