Bắt đầu một topic mới

Số lượng hội thoại không khớp với Báo cáo kênh bán

Mô tả:

Số hội thoại trong Báo cáo kênh bán không khớp với số lượng hội thoại khi lọc theo ngày.


Nguyên nhân:

Bộ lọc hội thoại theo thời gian trên danh sách hội thoại và bộ lọc trên báo cáo không liên quan nhau, cách vận hành khác nhau.

Bộ lọc trên danh sách hội thoại: đang lọc theo thời gian của tin nhắn cuối cùng trong hội thoại. Nghĩa là các hội thoại đến trong khoảng thời gian từ 1/4 đến 30/4 nhưng được trả lời vào ngày 1/5 thì cũng không nằm trong danh sách filter thời gian 1-30/4.

Báo cáo kênh bán đang tính số lượng hội thoại inbox, comment phát sinh đúng trong ngày.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google