Bắt đầu một topic mới

Cài đặt Roas phù hợp

Vấn đề : Lượt hiển thị thấp và lượt nhấp thấp + chiến dịch có trạng thái "cấu hình sai"Nguyên nhân : do sản phẩm không được phân phối tốt.


Đối với chiến dịch sử dụng ROAS mục tiêu, ROAS % thông thường là sẽ ngang bằng hoặc hơn một chút so với con số thực tế để hệ thống có thể sử dụng thông tin và phân phối quảng cáo. Nếu anh theo công thức giá trị chuyển đổi / chi phí x 100% 


Nhận diện chiến dịch có cài Roas hay không tại đây 


Vậy ROAS phù hợp sẽ được tính theo công thức như sau : giá trị chuyển đổi / chi phí x 100%


Giá trị chuyển đổi / chi phí có thể xem tại Ads như sau : chọn chiến dịch cần xem và chọn Tổng quan Vậy để khắc phục khi 1 chiến dịch phân phối sản phẩm không tốt, cần tối ưu để chiến dịch được hoạt động tốt về hiển thị sản phẩm/ lượt nhấp thì có thể chỉnh sửa tỉ lệ Roas theo công thức trên


Chỉnh Roas thì click vào Khắc phục vấn đề ở tình trạng chiến dịch sẽ chuyển đến giao diện như hình dưới để cài lại Roas
Tham khảo thêm tại : https://support.google.com/google-ads/answer/6268637?hl=vi

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google