Bắt đầu một topic mới

Lỗi chiến dịch Thông Báo Đơn Hàng trên Haraloyalty

KH dùng chiến dịch thông báo đơn hàng nhưng có tin nhắn gửi được, tin nhắn gửi báo lỗi "Sai template Brandmane" dù cùng một nội dung như nhau. Nguyên nhân: mẫu chưa được đăng ký với nhà mạng Mobi và Vina cho Brandname PETPRINCE nên những tin nhắn gửi đến nhà mạng này sẽ báo lỗi, còn các nhà mạng khác đã được đăng ký thì vẫn gửi bình thường

Cách khắc phục: Liên hệ với Vihat để đăng ký nội dung tin nhắn 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google