Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm đang nằm trong chiến dịch quảng cáo nhưng trạng thái báo không hoạt động

Vấn đề: Sản phẩm đã được duyệt ở Google merchant center, nhưng có 1 số sản phẩm trong nhóm báo không hoạt động


Nguyên nhân: Như hình ảnh ở trên KH đang xem ở phần sản phẩm, nếu sản phẩm đó đang không có trong chiến dịch quảng cáo nào thì sẽ báo không hoạt động. Như vậy cần phải kiểm tra ở chiến dịch --> chọn chiến dịch --> sản phẩm 


Giai pháp: Trường hợp sản phẩm đó đã có trong chiến dịch, nhưng trạng thái vẫn là không hoạt động, thì cần cập nhật như sau: 

- Vào chiến dịch ở admin >> chọn chiến dịch đang chạy >> xóa nhóm sản phẩm trong chiến dịch >> chọn 1 nhóm khác >> lưu. Sau đó xóa nhóm đã chọn và add lại nhóm cũ vào >> Lưu. 

>>> Sau đó đợi google cập nhật lại.


Lưu ý: cần check trước sản phẩm đó đã được đồng bộ lên GMC thành công chưa, và có nằm trong nhóm sản phẩm hay không. Sau đó không được thì cập nhật như hướng dẫn trên.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google