Bắt đầu một topic mới

Buyer mua hàng nhưng lại không nhận được mail xác nhận đơn hàng.

Nếu shop đã bật tính năng xác nhận đơn hàng khi buyer mua như hình.

Nhưng khi buyer mua hàng xong thì lại không nhận được mail xác nhận mail gửi tới dù có check spam.

Giải pháp :

Vào link https://mxtoolbox.com/SuperTool.aspx? check xem domain shop khách đã add spf record của Haravan chưa, nếu chưa trỏ thêm TXT.

Có thể xem HD : tại đây

Chỉ trỏ thêm record này thôi

 Trong ô Giá trị TXT, nhập vào đoạn sau "v=spf1 include:_spf.haravan.com ~all"

Sau khi trỏ xong thử lại là được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google