Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng mất hình ảnh tại trang admin

Vấn đề: Lúc trước đơn hàng phát sinh trên admin vẫn hiển thị đủ hình ảnh, nhưng một thời gian sau bị mất hình như bên dướiNguyên nhân: Đơn hàng trước đó là có hình ảnh, hách hàng vào xóa hình ảnh cũ đi trên sản phẩm và tải hình ảnh mới lên nên link hình trên đơn hàng cũ không còn tồn tại nữa.

Thường thì sau khi hình ảnh bị xóa đi, hệ thống vẫn còn lưu cache 1 thời gian nên sau khi thay đổi hoặc xóa đi, đơn hàng vẫn sẽ vẫn thấy có hình, sau đó hết cache thì hình ảnh sẽ là 404 không tìm thấy nữa.


Xử lý: Hiện tại không có cách xử lý cho vấn đế này, những đơn hàng từ sau khi khách hàng đổi hình ảnh sẽ hiển thị hình mới như bình thường

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google