Bắt đầu một topic mới

Rule hoạt động của app Mua X tặng Y

Vấn đề: Khách hàng cài đặt chương trình khuyến mãi mua 4 tặng 1 nhưng khi chọn 5, 6, 7 thì không được tặng, mua 8 được tặng 2
Nguyên nhân: Rule chạy đúng cả app là sản phẩm tặng phải có giá 0đ, trường hợp trên giá của sản phẩm tặng khác 0đ dẫn đến chạy chưa đúng rule. 


Xử lý:  Nhờ khách hàng chỉnh lại sản phẩm tặng giá 0đ, nếu đã chỉnh nhưng mua 5, 6, 7 vẫn không được tặng thì chuyển html kiểm tra.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google