Bắt đầu một topic mới

Kịch bản chăm sóc không hoạt động dù đã gắn kịch bản vào hội thoại

Mô tả nội dung: Shop đã gắn kịch bản gửi tin nhắn cho Khách hàng nhưng đến thời gian đã thiết lập thì hệ thống không gửi được tinNguyên nhân : Trong nội dung tin nhắn có chứa đường link website chưa được uỷ quyền trong mục Cài đặt Messeger > Cấu hình chung


Cách khắc phục : Vào Trợ lý Chat > Cài đặt Messenger > Cấu hình chung > Công cụ và thêm tên miền của website đang gắn trong nội dung tin nhắn --> Hệ thống sẽ nhận diện  được web và gửi  tin nhắn ra bình thường. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google