Bắt đầu một topic mới

Không thay đổi tên thuộc tính từ Kích thước sang Size trong admin Haravan

Vấn đề:


Thay đổi tên thuộc tính từ Kích thước thành Size trong admin Haravan không được


Giải đáp:


Đây là rule của hệ thống Haravan, hệ thống nhận diện Kích thước là Size >> trong admin Haravan sẽ luôn luôn là chữ Kích thước.


Xem video cụ thể tại đây:


https://www.loom.com/share/82b04b89395c4c1b9859ad311baddc8c


Nếu shop muốn thay đổi tên thuộc tính ngoài website thành Size >> tạo yêu cầu cho team HTML hỗ trợ khách hàng. Vấn đề này không thay đổi trong admin đượcđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google