Bắt đầu một topic mới

Không cập nhật trạng thái giao hàng VNPost

Vấn đề: Đơn hàng trên VNPost đã báo giao hàng thành công và nhận COD nhưng trên HRV vẫn đang là chờ lấy hàng và chưa thu COD.

image
imageNguyên nhân: Trường hợp này phía VNPost confirm chỉ trả về trạng thái Chưa nhận COD (110) cho phía Haravan. Đơn này trên hình phía VNPost hiển thị đã thu là thu từ buyer, nhưng họ chưa xác nhận trả COD cho phía shop. Xử lý: Khi VNPost xác nhận hoàn tất sẽ tự động trả trạng thái đã nhận COD cho Haravan và cập nhật trạng thái giao hàng là Đã giao nha. Case này chờ thôi, mình không can thiệp được

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google