Bắt đầu một topic mới

Nhóm sản phẩm tự động thu thập sản phẩm không đúng điều kiện đang cài đặt

Vấn đề : Ở nhóm sản phẩm có điều kiện " Tên sản phẩm không chứa từ khóa Tròng kính " ( hoặc bất kỳ từ khóa nào khác ).

Nhưng khi bấm lưu cài đặt và kiểm tra giao diện ngoài website thì lại hiển thị 2 sản phẩm có tròng kính


Giao diện 
Nguyên nhân là do từ "Tròng kính" trong nhóm sản phẩm được nhập liệu khi sử dụng bảng mã khác với từ "tròng kính" ở tên sản phẩm.

Cách để check có khác nhau hay không : truy cập link  https://www.textmagic.com/free-tools/unicode-detector 


Khắc phục : chỉnh lại bảng mã ở Unikey ( hoặc phần mềm gõ tiếng Việt mà thiết bị đang dùng ) rồi chỉnh sửa lại tên và điều kiện. Tham khảo thêm tại [LINK]

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google