Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm vừa đồng bộ thành công vừa đồng bộ lỗi

Vấn đề: 1 sản phẩm xuất hiện kết quả đồng bộ tại 2 tab thành công và lỗi.Nguyên nhân: Sản phẩm này có 5 biến thể, 4 biến thể đồng bộ thành công và 1 biến thể bị lỗi barcode (Barcode admin không khớp với SKU sàn).


Giải pháp: Cập nhật lại Barcode và SKU của biến thể lỗi cho giống nhau rồi đồng bộ lại.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google