Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng Haravan không đồng bộ sang KiotViet với sản phẩm ngừng kinh doanh.

Trường hợp đơn hàng HRV không đồng bộ qua KOV nên check qua thử trường hợp này.


- Check kết nối tài khoản Haravan kiot viet vẫn đủ.

- Sản phẩm vẫn có trên cả 2 phần mềm HRV và KOV và baraocde, mã sản phẩm khớp nhau.

- KOV có bấm cho phép giao hàng.

Nhưng đơn vẫn không đồng bộ qua KOV sinh ra mã phiếu đặt và hoá đơn thì cần check lại sản phẩm KOV như sau:


- Đơn hàng này trên HRV có 3 sản phẩm thì 3 sản phẩm này đều có trên KOV bình thường.

- Và tìm kiếm phiếu đặt của đơn HRV nhưng không có.

- Thì check từng sản phẩm đơn đó trên KOV xem có sản phẩm nào đang ngừng kinh doanh không, nếu ngừng kinh doanh nhưng theo rule ngừng kinh doanh vẫn đồng bộ đơn về KOV và sẽ ghi sản phẩm là product không xoá.

Hiện đơn đó có sản phẩm này đang bị ngừng kinh doanh nên nếu đúng sẽ đồng bộ đơn hàng và sản phẩm này sẽ thuộc sản phẩm product không xoá cho đơn KOV.

Nhưng tiếc thay sản phẩm product không xoá trên KOV cũng cho ngừng kinh doanh

==> dẫn đến đơn không đồng bộ về KOV luôn, dù 2 mã sản phẩm còn lại trên đơn vẫn tồn tại KOV và đang kinh doanh.

Giải pháp :


Hiện đơn hàng này dù có bật cho phép kinh doanh lại thì đơn không đồng bộ lại về KOV, phải tạo mới đơn KOV rồi xử lý đơn 2 nơi.

Rồi check lại sản phẩm 1 là bật cho phép kinh doanh sản phẩm chính lên để các đơn sau với sản phẩm đó vẫn đồng bộ về KOV. Nếu sản phẩm ngưng kinh doanh không bán ở KOV nữa nhưng vẫn bán website HRV thì bật cho phép kinh doanh cho sản phẩm Product không xoá.

Để nếu đơn mua nhiều sản phẩm lỡ dính 1 sản phẩm ngưng kinh doanh KOV thì đơn vẫn đổ về KOV và sản phẩm đó sẽ thuộc Product không xoá.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google