Bắt đầu một topic mới

Thêm mã UA Google analytics vào cấu hình website báo lỗi thông điệp truy cập quá dài

Vấn đề: Thêm mã UA Google analytics vào cấu hình website báo lỗi thông điệp truy cập quá dàiNguyên nhân:  Mục này có thể khách lưu thông tin từ trước khi hệ thống giới hạn lại số ký tự ,ở mục thông điệp khi cài mật khẩu cửa hàng.  nên khi bấm lưu hệ thống sẽ báo lỗi


Khắc phục: Điều chỉnh lại số ký tự cho phép ở ô thông điệp mật khẩu, rồi thêm mã UA vào lưu lại sẽ được.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google