Bắt đầu một topic mới

On/Off áp dụng chương trình khách hàng thân thiết cùng với khuyễn mãi trên Loyalty

Về On/Off áp dụng đồng thời khuyễn mãi chiết khấu đơn hàng theo hạng thành viên sẽ có trường hợp sau khi mua hàng trên website.


- Trường hợp 1. Nếu tắt cho phép áp dụng đồng thời.

Và Omni có tạo mã KM là cho phép áp dụng và  không cho phép áp dụng với chương trình khuyễn mãi khác.

Nhập 2 mã KM (trên) thì hệ thống sẽ đá chương trình KHTT. Đơn hàng chỉ được giảm trên mã KM


- Trường hợp 2. Nếu bật cho phép áp dụng đồng thời.

Và Omni có tạo mã KM là cho phép áp dụng và  không cho phép áp dụng chung với chương trình khuyễn mãi khác.

Thì khi áp dụng 2 mã KM (trên) có cho phép hay không cho phép áp dụng chung với chương trình khuyễn mãi khác thì nó vẫn ghi nhận giảm 2 KM là mã KM và chương trình khách hàng thân thiết.

  Mã không cho phép áp dụng chung với chương trình khuyễn mãi khác

  Mã có cho phép áp dụng chung với chương trình khuyễn mãi khác


- Trường hợp 3. Vẫn chọn bật cho phép áp dụng đồng thời trên Loyalty nhưng trường hợp này sẽ thêm chương trình khuyễn mãi tạo trên Omni nữa thì :

Tạo mã KM có cho phép và không cho phép áp dụng chung và tạo thêm chương trình khuyễn mãi.

Thì lúc này nếu nhập mã KM không cho phép áp dụng chung CTKM thì nó sẽ đá CTKM sản phẩm ra chỉ còn giảm KHTT và mã KM.

*** như vậy mã KM ở Omni mà bấm không cho phép áp dụng chung CTKM thì nó chỉ hoạt động với CTKM ở Omni chứ không tác động gì tới KHTT loyalty.***

Còn nếu nhập mã KM cho phép áp dụng thì giảm cả 3


- Trường hợp 4. Nếu bỏ chọn không áp dụng loylaty thì nếu mua đúng sản phẩm có chạy CTKM thì coi như đơn không có KM KHTT chỉ có mã KM và CTKM áp dụng với nhau, quay lại trường hợp 1.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google