Số tiền tại Báo cáo lệch so với số tiền tại Chuyển ca.

Kịch bản : Bạn đang xem chuyển ca và thấy số tiền như hình dưới 
Nhưng khi xem Báo cáo của Retail thì lại thấy 1 số tiền khác so với số tiền ở trên.Vấn đề : cũng là khoản doanh thu từ phương thức thanh toán là tiền mặt và cùng 1 thời gian thống kê báo cáo. Nhưng lại có sự chênh lệch về số tiền ở đây.


Nguyên nhân : nằm ở số lượng đơn hàng của chuyển ca và báo cáo. Nếu số tiền ở báo cáo nhiều hơn nghĩa là số lượng đơn hàng của báo cáo nhiều hơn của Chuyển ca.

Lý do  đơn nhiều tại báo cáo nhiều hơn chuyển ca thì rơi vào 1 trong 2 trường hợp sau :

- Trường hợp 1 : đơn được tạo từ hôm qua nhưng hôm nay mới thanh toán

- Trường hợp 2 : đơn được tạo từ  Retail Mobile 


Đây không phải là lỗi hệ thống nên không phải là vấn đề để phải khắc phục. Nội dung này để hướng dẫn bạn kiểm tra nhằm an tâm vào thống kê của báo cáo thôi.

Bạn có thể kiểm tra đơn hàng để an tâm tại báo cáo tài chính của Omni bằng cách truy cập từng phần được khoanh đỏ trong hình dưới 


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận