Bắt đầu một topic mới

Phân quyền nhân viên để xem được vận đơn

Phân quyền nhân viên xem được mã vận đơn của chính mình cũng như mã vận đơn của tài khoản khác bấm giao hàng.

Chủ shop sẽ phân quyền để giới hạn tài khoản chỉ xem được đơn hàng của chính mình không được xem đơn hàng khác, thì phân quyền như sau:


- Dữ liệu đơn hàng : Chỉ định.

- Dữ liệu phiếu vận chuyển : Chỉ định.


Thì nhân viên đó chỉ được thấy đơn hàng của chính mình tạo ra hoặc được "gắn tên xử lý" khi sử dụng xử lý đơn hàng nâng cao.

Và đồng thời cũng chỉ thấy các mã vận đơn của chính mình tạo ra khi xử lý đơn hàng.

VD : mã vẫn đơn 1082413675 nếu đơn hàng này nhân viên đó tạo đơn và bấm giao hàng thì nhân viên có thể bấm mã vận đơn và thấy thông tin phiếu vân chuyển.

Nhưng sẽ có trường hợp nhân viên bấm vào mã vận đơn đó và báo không đủ quyền như hình

Là do như sau, VD nhân viên A tạo đơn hàng và nhân viên B bấm giao hàng cho đơn của nhân viên A thì khi nhân viên A bấm xem vận đơn đó sẽ báo không đủ quyền như hình trên.


Để nhân viên A có thể bấm xem được mã vận đơn thì chủ shop phải phân thêm cho tài khoản nhân viên A vào mục địa chỉ nữa => chủ shop vào cấu hình => địa chỉ và kho hàng => vào địa chỉ muốn thêm => và gắn tên nhân viên vào địa chỉ.

Lúc này nhân viên A sẽ bấm xem được mã vận đơn đó.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google