Bắt đầu một topic mới

Rule "Cập nhật hiển thị sản phẩm " trên KOV dẫn đến tồn kho 2 bên không khớp

Đồng bộ tồn kho giữa HRV và KOV không khớp với nhau trường hợp này cũng gây ảnh hưởng.

VD : sản phẩm này trên HRV là 40

Nhưng KOV = 0

Nhưng khi check ra nguyên nhân lỗi :


- Thì ta thấy sản phẩm đang bị ngưng kinh doanh ở KOV

- Và cấu hình app KOV cũng không check vào "Cập nhật hiển thị sản phẩm" => Dẫn đến sản phẩm ở HRV và KOV không đồng bộ

Rule cho vấn đề này là :

  1. Nếu tick vào "Cập nhật hiển thị sản phẩm". Khi sản phẩm ngưng kinh doanh ở KOV:
  • HRV sẽ cập nhật hiển thị sản phẩm là "Ẩn"
  • Tồn HRV  = 0 (dù KOV có tồn)
  1. Nếu KHÔNG tick vào "Cập nhật hiển thị sản phẩm". Khi sản phẩm ngưng kinh doanh ở KOV:
  • HRV KHÔNG cập nhật hiển thị sản phẩm (sản phẩm vẫn hiển thị)
  • Tồn HRV sẽ giữ nguyên và không cập nhật từ KOV về HRV nữa.
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google