Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng bị double thành 2 dòng trong Google Sheet Haravan Flow

Vấn đề: 


Có một số đơn hàng bị double thành 2 dòng trong Google Sheet khi tạp Flow:


Nguyên nhân của việc bị double trong sheet là do 1 đơn hàng được request chạy flow 2 lần nên có 2 trạng thái cho đơn đó là hoàn thành và lỗi.


Kiểm tra:


Flow run 2 lần có thể từ nguyên nhân điều kiện vẫn nằm trong quá trình xử lý đơn hàng.


Ví dụ Flow như hình bên dưới:1. Khi có đơn hàng mới tạo từ Web và địa chỉ giao hàng Khác Hồ Chi Minh => Đơn hàng thỏa 2 điều kiện nên workflow không run


2.Khi admin xác thực đơn hàng => Đơn hàng thỏa 3 điều kiện nên workflow run


3. Sau khi giao hàng và nhận COD admin XÁC NHẬN THANH TOÁN COD (thao tác này vẫn thuộc Quá trình xử lý đơn hàng được tạo mới) => Khi có thao tác trên đơn hàng và đơn hàng đã thỏa 3 điều kiện nên workflow run thêm lần nữa 


>> work flow chạy 2 lần >> có 2 dòng trong sheet.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google