Bắt đầu một topic mới

Tiền COD không khớp giữa đơn hàng trên Haravan và nhà vận chuyển

Vấn đề: Đơn hàng phát sinh từ HRV và đẩy sang nhà vận chuyển GHTK thì tiền COD không khớp ở 2 bên


**Đơn hàng 1:  Tiền COD ở HRV là 397.000, nhưng ở GHTK là 20.000
**Đơn hàng 2: đơn ở HRV là 877000, nhưng ở GHTK là 800000

 Về vấn đề của 2 đơn hàng trên, có thể check 2 nguyên nhân sau:

- Đơn hàng 1:  Phía GHTK là giao 1 phần và người nhận không nhận hàng chỉ trả 20.000 tiền ship nên GHTK cập nhật lại thu 20.000 và trả hàng về cho chủ shop 

- Đơn hàng 2: Phía khách hàng đã vào GHTK để điều chỉnh lại tiền COD , Nên tổng giá trị đơn hàng và COD bên NVC không khớp. Khi thực hiện giao hàng thì hệ thống có cập nhật COD

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google