Không tìm thấy đơn hàng ở admin trên Hararetail

Vấn đề:  Đơn hàng online có trên admin Haravan , nhưng tìm trên Hararetail thì không tìm thấy
Nguyên Nhân và giải pháp:


Vì đang bật nút "Không hiển thị đơn hàng online tại Hararetail", do đó chỉ cần tắt nút này đi thì đơn hàng online từ admin sẽ hiển thị được ở Retail 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận