Bắt đầu một topic mới

Không tìm thấy đơn hàng theo mã barcode sản phẩm

Vấn đề: Sản phẩm có cùng mã barcode, khi tìm kiếm đơn hàng có sản phẩm theo mã barcode này, thì chỉ tìm được 1 vài đơn. Một số đơn hàng phát sinh thời gian lâu trước đó thì không tìm thấy


Nguyên nhân


Tình huống trên có thể vì nguyên nhân sau: Các đơn hàng tìm bằng barcode không hiển thị vì thời điểm đặt hàng biến thể đó không có thông tin barcode, sau đó chủ shop mới vào cập nhật lại barcode cho biến thể. 


Vì vậy, những đơn hàng tạo từ thời điểm biến thể chưa có barcode sẽ không tìm thấy được. Còn kiểm tra đơn hàng trong lịch sử tồn kho sẽ lấy theo ID biến thể, nên sẽ hiển thị ra được những đơn hàng đó

 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google