Bắt đầu một topic mới

Lỗi không đồng bộ tồn kho với KiotViet khi sử dụng tồn kho cơ bản

Mô tả : Tồn kho của sản phẩm không đồng bộ với KiotViet và shop đang dùng chế độ Tồn kho cơ bản

Nguyên nhân : Sản phẩm này có các đơn hàng chưa xử lí giao hàng nên hệ thống ghi nhận số đặt ( do shop dùng tồn kho cơ bản nên hệ thống không hiển thị số đặt, nhưng thật ra vẫn ghi nhận )Ví dụ : 

. Tồn kho ở KOV là 2, KH đặt là 4 --> Tổng tồn kho là 6

. Số khả dụng HRV hiển thị là -8 và sản phẩm còn 14 đơn hàng chưa xử lí giao hàng nên số đặt đang là 14


Trường hợp này thực tế tồn kho đang là 6 - 14 đơn đặt hàng = -8 khả dụng

--->  Khi kiểm tra tồn kho thì shop chỉ thấy được số khả dụng cuối cùng do dùng TỒN KHO CƠ BẢN . 
Cách khắc phục : Xử lí các đơn chưa giao hàng để clear số đặt 

B1: Vào Tất cả đơn hàng, ở khung tìm kiếm nhập Barcode/SKU/Tên sản phẩm

B2: Thêm điều kiện lọc > Trạng thái giao hàng là "Chưa giao hàng"B3: Tiến hành xử lí giao hàng cho các đơn này, khi đó số đặt sẽ mất và số khả dụng của sản phẩm ở Haravan sẽ giống số Kiotviet. Hướng dẫn xử lí giao hàng hàng loạt TẠI ĐÂY

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google