Bắt đầu một topic mới

Báo cáo tài chính theo ngày giao dịch và theo doanh thu thuần bị lệch

Vấn đề:   Báo cáo tài chính theo dòng tiền ngày giao dịch và theo doanh thu thuần  cột  ĐÃ THU đang lệch nhau 400.000


 Nguyên nhân:  Vì có các đơn hàng ngày phát sinh và ngày thanh toán khác nhau do đó ghi nhận báo cáo khác nhau theo nguyên tắc này

-  Báo cáo theo doanh thu thuần  (thống kê dựa vào ngày đặt hàng) 

-  Báo cáo theo ngày giao dịch  (thống kê dựa vào ngày thanh toán) 


Giải pháp : Xuất file đơn hàng và kiểm tra lại đơn hàng nào có ngày đặt hàng và ngày thanh toán khác nhau. Lọc duplicate cột đơn hàng ở 2 báo cáo, sẽ lọc ra các đơn có ở báo cáo theo doanh thu thuần nhưng không có ở báo cáo theo ngày giao dịch và ngược lại. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google