Bắt đầu một topic mới

Ảnh Favicon Website chưa index lên Google

Vấn đề:  Ảnh Favicon Website chưa index lên Google dù đã thay đổi ảnh Favicon


image


Giải quyết:


Hiện tại vấn đề về update favicon lên Google Haravan chưa can thiệp được, vấn đề này phải đợi Google quét dữ liệu và index dữ liệu lên Google theo các đợt định kỳ của Google


Tham khảo thêm thông tin tại link: https://support.google.com/websearch/thread/92945726/favicon-c%E1%BB%A7a-website-kh%C3%B4ng-hi%E1%BB%83n-th%E1%BB%8B-tr%C3%AAn-k%E1%BA%BFt-qu%E1%BA%A3-t%C3%ACm-ki%E1%BA%BFm?hl=vi


Thường sau khoảng 7-14 ngày Google sẽ update

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google