Bắt đầu một topic mới

Kịch Bản Chăm Sóc Cài Đặt không hiển thị nội dung

Mô tả:  Khách cài đặt kịch bản chăm sóc có nội dung + hình ảnh, nhưng khi gửi cho khách chỉ gửi hình ảnh, không có nội dung 


Nội dung cài đặt:Nội dung hiển thị: Nguyên nhân:  Khách gắn link facebook nhưng chưa thêm domain vào cấu hình.

Cách khắc phục: Vào ủy quyền Website


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google