Bắt đầu một topic mới

Lỗi khi chuyển yêu cầu cho NVC J&T: B310

Vấn đề: KH đẩy đơn sang NVC J&T bị báo lỗi " Lỗi khi chuyển yêu cầu cho nhà vận chuyển" mã B310.


Nguyên nhân: Mã KH bị đóng kích hoạt.


Giải pháp: Báo khách hàng liên hệ với chi nhánh NVC mà KH đã kí hợp đồng để họ xử lý.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google