Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng từ sàn đồng bộ về admin đã hoàn tất nhưng chưa xác thực đơn hàng

Vấn đề: KH lọc theo bộ lọc đơn hàng chưa xác thực và không hủy thì hiện những đơn hàng đã hoàn tất từ sàn TMĐT.


KH muốn vào xác thực những đơn này thì trong chi tiết đơn không có nút xác thực vì đơn đã hoàn tất rồi.


Nguyên nhân: Hiện tại trên sàn không có trạng thái xác thực đơn hàng để có thể đồng bộ về Haravan luôn và cũng chưa có rule những đơn hàng từ sàn sync về admin trạng thái đơn đã hoàn tất ( đã giao hàng và đã thanh toán) sẽ tự động xác thực trên Haravan.


Giải pháp: Đã suggest vấn đề này để team Product review lại trường hợp này. Nếu team gặp case tương tự thì ghi nhận góp ý nhé.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google