Bắt đầu một topic mới

Tạo đơn hàng nhưng không gửi tin nhắn xác nhận đơn

Tài khoản không trả ra xác nhận đơn hàng dù đã bật cấu hình. 


Cách xử lý:

 Kiểm tra thấy page bị chặn do vi phạm chính sách của facebook,  hướng dẫn khách vào hộp thư page facebook check lỗi nhé. 

  • Nguyên nhân: Page của khách bị FB chặn không cho phép gửi tin nhắn do vi phạm chính sách và tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.
  • Kiểm tra thời gian bị chặn và kháng nghị với Facebook


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google