Bắt đầu một topic mới

Không load tin nhắn hội thoại trên Harasocial

Khách hàng bị tình trạng sót tin nhắn khá nhiều, vì Facebook Business hiển thị tin nhắn nhưng Harasocial thì không.


Giải pháp:

  • Dính rule xóa hội thoại, khi khách hàng không dùng quá 6 tháng sẽ xóa hội thoại của Page đi. 
    • Dừng dùng Social vào 30/03/2021
    • Mới dùng lại: 09/12/2021
  • Cách fix:
    • Hỗ trợ khôi phục lại hội thoại. Dùng thường xuyên sẽ không bị mất tin nhắn

 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google