Bắt đầu một topic mới

Tin nhắn OTN không hoạt động

Khách đã set up tin nhắn OTN nhưng có OTN có chỉ số đã gửi, nhưng tìm không tìm ra tin nhắn nào có gửi. Có tin nhắn OTN thì không có luôn chỉ số ( k gửi)


Lí do:

chủ đề OTN chỉ gửi cho những khách hàng nào có đăng kí chủ đề OTN, các khách chưa đăng kí sẽ không nhận được tin nhắn theo chủ đề này. Khách hàng "quốc ngọc anh lê" chưa có đăng kí nhận tin của chủ đề OTN này


 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google