Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng đã thanh toán thành công qua Alepay nhưng tại admin Haravan vẫn đang có trạng thái thanh toán chờ xử lý

Vấn đề:


Đơn hàng đã thanh toán thành công qua Alepay nhưng tại admin Haravan vẫn đang có trạng thái thanh toán chờ xử lý


Kiểm tra


Vào tài khoản Alepay của shop đăng kí với bên Alepay kiểm tra xem shop đã khai báo merchant bên Alepay và khai báo đúng link chưa.


Tại mục Cài đặt tài khoản >> Thông báo >> URL thông báo giao dịch >> Nhập link "https://pay.haravan.com/payment/alepay"


imageNếu đã khai báo đúng link trên bên tài khoản Alepay mà trạng thái thanh toán vẫn sai team post bug nhờ QC check với bên Alepay. 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google