Bắt đầu một topic mới

Không hiển thị phần Viết đánh giá của app Product Review

Máy tính không hiển thị phần Viết đánh giá dù đã thử các trình duyệt khác nhau, trình duyệt ẩn danh và tắt hết các tools chặn nhưng cũng không hiển thị được.Nếu hiển thị sẽ hiện như hình dưới:

Nguyên nhân: Có thể máy tính bị lỗi liên quan đến chứng nhận bảo mật SSL.


Giải pháp: Cài đặt chứng chỉ Certificate thủ công cho máy tính như Tài liệu hướng dẫn


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google