Bắt đầu một topic mới

Sản phẩm đủ điều kiện nhưng không được cập nhật vào nhóm

Sản phẩm thỏa điều kiện để vào nhóm nhưng trong nhóm sản phẩm không cập nhật.Nguyên nhân: Tên sản phẩm không được vào collection là do có kiểu ký tự bảng mã khác nên hệ thống không nhận dạng được. So sánh với sản phẩm đang hiện có trong colection sẽ thấy có sự khác biệt.


Hình tên sản phẩm có ký tự bình thường:


Hình tên sản phẩm có ký tự lạ:


Giải pháp: Báo KH cập nhật lại tên sản phẩm.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google