Bắt đầu một topic mới

Lỗi font khi in bill trên máy MAC

Máy MAC khi in bill thì bị lỗi font 


Nguyên nhân: Máy in chưa cập nhật driver


Giải pháp: Mỗi máy in bill sẽ có 1 thông số driver khác nhau và thường nằm trên phần hộp khi mua, báo KH cài lại driver máy in.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận