Bắt đầu một topic mới

Kịch bản từ khóa không hoạt động theo Custom Field

Tình huống: Khách set up luồng kịch bản theo custom field nhưng custom field không hoạt động


Giải pháp: Custom field khác với Default field nên cần chọnđúng field
đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google