Bắt đầu một topic mới

Đã trỏ đủ 2 record ở Cloudfare nhưng website vẫn không hoạt động

Vấn đề: Khi trỏ tên miền ở trang Cloudflare, đã trỏ đủ 2 record @ và www về IP Haravan nhưng website vẫn không hoạt động được.


Nguyên nhân: 2 record đang bật proxide chặn quảng cáo


Giải pháp: Kiểm tra xem nếu đang bật proxied thì tắt rồi vào trình duyệt thường xóa cache rồi truy cập lại website hoặc vào trình duyệt ẩn danh.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google