Bắt đầu một topic mới

Đồng bộ giá sản phẩm từ Kiot Viet qua Haravan

Vấn đề : Đã chỉnh giá sản phẩm tại Kiot Viet nhưng giá của sản phẩm tại Haravan chưa đồng bộ theo. Tình trạng app vẫn còn kết nối 

Nguyên nhân : do đồng bộ quá nhiều sản phẩm cùng 1 lúc. Hiện tại rnguyên tắc vận hành của app với Haravan là hệ thống tự đồng bộ dữ liệu vào các khung giờ sau

- Sau 2 tiếng 30 phút ( 2 tiếng rưỡi) của ngày. Ví dụ 1 ngày từ 0h -> 23h59 thì sẽ có các khung giờ 2 bên hệ thống sync Data cho nhau là 2:30 AM, 5:00 AM, 7:30 AM......

- Vào lúc 22:00 mỗi ngày


Giải pháp : đồng bộ ít sản phẩm và tránh các khung giờ trên.


đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google