Bắt đầu một topic mới

Giới hạn số lượng Product Type (loại sản phẩm) của ứng dụng Barcode

Vấn đề : Bạn không tìm được loại sản phẩm trong ứng dụng Barcode Generator 

 
Nguyên nhân là do ứng dụng chỉ hỗ trợ tối đa 3000 Loại sản phẩm thôi.


Giải pháp : nếu đã quá 3000 loại thì cần xóa bớt các loại không sử dụng đến đi, tối ưu lại sản phẩm

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google