Bắt đầu một topic mới

Lỗi không xuất bản được nội dung cài đặt

Mô tả:  Khách hàng setup nội dung, khi bấm xuất bản báo lỗi như hình, em kiểm tra các nội dung cài đặt không vượt quá ký tự Nguyên nhân:  Tin nhắn chưa sử dụng trên tin nhắn của khách chưa có nội dung nên lưu báo lỗi 

Cách khắc phục:  Thêm kí tự "." để có nội dung hoặc xóa hẳn để lưu thành công 

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google