Bắt đầu một topic mới

Đơn hàng ở Haravan sync qua KOV không tạo được Hóa đơn

Vấn đề: Đơn hàng đã ở trạng thái Giao hàng là Chờ xử lý nhưng không tạo Hóa đơn ở KiotViet.


Giải pháp:


Kiểm tra lại Đơn hàng chọn Hình thức thanh toán nào > Nếu là hình thức chuyển khoản xem thanh toán thành công chưa > Đơn hàng cần thanh toán thành công + xác nhận đã thanh toán thì mới tạo được Hóa đơn.


Ngoài ra, tồn kho còn thì mới tạo được Hóa đơn. Hết tồn kho thì không tạo được.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google