Bắt đầu một topic mới

Nhảy đơn hàng không đi theo đúng thứ tự

Nếu trong danh sách đơn hàng mà thứ tự đơn hiển thị bị nhảy ( bị khuyết, bị mất) đơn hàng thì chỗ này.

- Phải check trước khách có xoá đơn hàng không.

- Nếu không xoá thì vấn đề này không phải lỗi mà do trong quá trình tạo đơn hàng dẫn đến tình trạng này.

VD : sản phẩm A có số lượng tồn = 2

Sau đó đã đặt hàng thành công 1 thì sản phẩm lúc này khả dụng còn 1.

Sẽ có trường hợp KH mua hàng ngoài web chọn sản phẩm này vào giỏ hàng cùng lúc này có bạn nhân viên vào admin, retail, social bấm tạo đơn và chọn sản phẩm A này nhưng chưa kịp tạo đơn thành công thì KH mua ngoài web đã hoàn thành đơn, lúc này bạn nhân viên mới bấm thì sẽ báo lỗi tạo đơn => thì đơn sẽ bi nhảy dù không tạo thành công nhưng hệ thống mình ghi nhận số đơn và nhảy đơn.

Thực tế chỉ nhảy đơn thôi chứ đơn chưa được tạo ra và không trừ kho và ảnh hưởng đến kho nhé.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google