Bắt đầu một topic mới

Số dư tài khoản ZaloOA trong Haraloyalty bị âm

Số dư trong ví dùng để gửi chiến dịch ZNS bị âm 

Nguyên nhân : 


Số dư tài khoản đang âm lý do là shop đã gửi tin zns vượt số tiền hiện có trong tài khoản. Nguyên nhân của việc này do số dư trong tài khoản sắp hết nhưng số lượng đơn hàng cần gửi tin zns phát sinh cùng lúc nhiều đơn thì dẫn đến việc tin nhắn gửi ra sẽ vượt số tiền còn lại trong tài khoản


Ví dụ: Trong tài khoản của Shop đang còn 500đ. Một tin zns thành công có giá 330đ. Lúc này có 2 ĐH phát sinh cùng lúc hệ thống gửi ra 2 tin ZNS thành công thì sẽ dẫn đến việc số dư tài khoản sẽ bị âm 500 - (330 x 2) = -160

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google