Bắt đầu một topic mới

Lỗi đơn hàng từ Shopee hiển thị sai sản phẩm dù đã đồng bộ

Sản phẩm đã đồng bộ thành công, barcode Haravan = SKU Shopee nhưng đơn hàng từ Shopee trả về Haravan lại là sản phẩm khác


Nguyên nhân : 2 biến thể của sản phẩm ban đầu bị ngược SKU với nhau, sau đó Shop lên Shopee điều chỉnh lại. Đơn hàng này phát sinh trước khi shop thực hiện điều chỉnh nên vẫn thể hiện sản phẩm theo mapping SKU cũđăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google