Bắt đầu một topic mới

Cộng 1000-2000 SMS nhà mạng vietgust và Esms

Hiện gói Grow bên mình tặng 1000 sms miễn phí, gói Scale tặng 2000 sms miễn phí.


Bước 1.  Xác nhân khách đã đăng ký nhà mạng nào VG hay Esms. (Bên mình chỉ cộng 1 lần cho 1 trong 2 nhà mạng chứ không phải cộng mỗi nhà mạng 1000 sms.)

Bước 2. Xem Loyalty khách đã kết nối nhà mạng vào thành công chưa.

Bước 3. Cập nhật thông tin khách vào file https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfb5eO-hAawvUmpJkbAwovCvOD5gneJKBL6YdpHpWWc2UQGEQ/viewform

( Đợi phía VG họ nhận dữ liệu và kích hoạt cho khách hàng)

Bước 4. Kiểm tra xem được cộng thành công chưa thì vào Loyalty => cấu hình => kết nối => xem số dư bao nhiêu $ có đúng không.

Nếu nhà mạng đã cộng nhưng số dư chưa có thì tạo support cho anh Nhân check lại và hiển thị số tiền dư cho khách hàng.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google