Bắt đầu một topic mới

Người mua đăng nhập tài khoản trên website bằng số điện thoại không Checkout được

Vấn đề : Người mua hàng đăng nhập tài khoản bằng số điện thoại trên website, khi thực hiện checkout thì không hoàn tất được


Nguyên nhân :

1. Tài khoản đăng nhập không có thông tin email

2. Admin đang chọn cấu hình > thanh toán > cấu hình field > Bắt buộc nhập email

Giải pháp : Bỏ chọn "Bắt buộc" cho trường Email

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google