Bắt đầu một topic mới

Lỗi chiến dịch chúc mừng sinh nhật gửi không thành công bên Vietguys với lý do Sai template đầu số di động, trước đó vẫn hoạt động bình thường

Lỗi chiến dịch chúc mừng sinh nhật gửi không thành công bên Vietguys với lý do Sai template đầu số di động, trước đó vẫn hoạt động bình thường. Trong trường hợp này sẽ tạo support nhờ anh Khang check lại xem lỗi bên nhà mạng hay của Haravan, anh Khang sẽ liên hệ với support bên Vietguys để hỗ trợ khách luôn >> liên hệ với khách kiểm tra xem bên Vietguys đã hỗ trợ chưa và follow luồng này.

đăng nhập hoặc Đăng ký để đăng một bình luận
Ưu đãi tháng 5 TẶNG 11.200.000đ tiền quảng cáo google